CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Liên kết > Bảo trợ
Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

147 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM

 

T  l  [84-8] 39 30 45 22

 

F  l  [84-8] 39 30 67 37

 

E  l   ubnviet@tphcm.gov.vn      bavik@hcm.vnn.vn

 

W l  www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn

long cong nghiep