CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Liên kết > Chủ quản
Trung tâm Dịch vụ và hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

147 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM

 

T  l  [84-8] 66 79 55 70

 

F  l  [84-8] 39 30 68 71

 

E  l  contact@kieubaoviet.vn

 

W l  www.kieubaoviet.vn

long cong nghiep