CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Dịch vụ > Trích lục khai sinh
Hướng dẫn thủ tục Trích lục khai sinh

Trích lục khai sinh là việc sao chép lại thông tin khai sinh từ sổ bộ gốc của cơ quan nhà nước. Kiều bào có thể thực hiện trích lục khai sinh tại thành phố Hồ Chí Minh trong các trường hợp sau:

  1. Khai sinh từ năm 1953 trở về trước đăng ký tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định.
  2. Khai sinh có yếu tố nước ngoài đã đăng ký tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Khai sinh của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây đã đăng ký hộ tịch tại Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh) mà sổ bộ hiện nay vẫn còn do Phòng Tư pháp các quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Hồ sơ gồm:

  1. Bản sao Giấy khai sinh cần sao lục (nếu có).
  2. Phiếu cung cấp thông tin trích lục khai sinh (trường hợp không có giấy tờ ở mục số 1) [Tải đơn]
  3. Sao y công chứng hộ chiếu.
  4. Giấy chứng nhận đổi tên (nếu có).

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Liên hệ
[84-8] 38 22 44 33 contact@kieubaoviet.vn
long cong nghiep