CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Dịch vụ > Pháp lý nhà, đất
Chúng tôi tư vấn pháp lý nhà, đất:
  1. Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất từ người bán sang người mua, người tặng/cho sang người nhận tặng/cho.
  2. Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất.
  3. Kê khai di sản thừa kế.
  4. Giấy phép xây dựng, hoàn công công trình.
  5. Tư vấn các khoản thuế từ việc mua bán chuyển nhượng, cho tặng, di sản thừa kế, trước bạ xây dựng...
Liên hệ
[84-8] 38 22 44 33 contact@kieubaoviet.vn
long cong nghiep