CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Dịch vụ > Dịch vụ khác
Kiều Bào Việt cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng khác

Nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của kiều bào, chúng tôi cung cấp dịch vụ và hướng dẫn thực hiện dịch vụ ở nhiều lĩnh vực khác:

  • Tư vấn pháp lý
  • Xúc tiến đầu tư
  • Giới thiệu chuyên gia, trí thức kiều bào
  • Tổ chức sự kiện, hội thảo, chuyên đề khoa học
  • Hỗ trợ khai thuế
  • Lý lịch tư pháp
  • Khai sinh trẻ em
  • Khai nhận con
  • Và các dịch vụ khác theo nhu cầu cụ thể của kiều bào

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể.

Liên hệ
[84-8] 38 22 44 33 contact@kieubaoviet.vn
long cong nghiep