CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Dịch vụ > Visa Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục làm Thị thực (Visa) Việt Nam

Hồ sơ gồm: 
1. Hộ chiếu nước ngoài (thời hạn giá trị còn lại của hộ chiếu phải dài hơn ít nhất một tháng so với thời hạn giá trị của thị thực xin cấp)
2. Thị thực (visa) hoặc Giấy miễn thị thực (visa exemption)
3. Mẫu đơn gia hạn visa NA5 ( mẫu đơn file pdf)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời gian trả kết quả: khoảng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

Liên hệ
[84-8] 38 22 44 33 contact@kieubaoviet.vn
long cong nghiep