CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 (ngày Luật Quốc tịch Việt Nam có hiệu lực).

 

1. Trình tự thủ tục thực hiện:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (là Cơ quan đại diện Việt Nam thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước nơi người đăng ký giữ quốc tịch đang có quốc tịch hoặc đang thường trú). Trường hợp Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao hoặc chưa có Cơ quan đại diện thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước mà người đăng ký giữ quốc tịch đang thường trú thì việc đăng ký giữ quốc tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước thứ ba theo sự ủy quyền của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

2. Thành phần hồ sơ:

- Người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam nộp Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam [tải về] và bản sao các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của người đó.

- Trường hợp người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam không có đủ giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh không rõ, thì ngoài các thông tin trong Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam còn phải nộp thêm Tờ khai lý lịch [tải về] và các giấy tờ sau (nếu có) để phục vụ việc xác minh về quốc tịch của người đó:

+ Bản sao các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con;

+ Bản sao giấy tờ có nội dung liên quan đến quốc tịch của đương sự do các chế độ cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

+ Bản sao giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

 

Trần Trung Kiên, Cao học Luật TP.HCM

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

Thạc sĩ - Luật gia Lê Xuân Minh

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

(tổng hợp từ các văn bản pháp luật có liên quan)
<-->

Các bài viết liên quan
long cong nghiep