CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Nhà đất

Kiều bào được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Xem chi tiet

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Xem chi tiet

Luật số 34/2009/QH12 ngày 18/06/2009 sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai.

Xem chi tiet

Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Xem chi tiet

Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

Xem chi tiet
long cong nghiep