CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Hồi hương

Theo quy định hiện hành, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng về Việt Nam khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam.

 

Xem chi tiet

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn giữ quốc tịch Việt Nam nếu có nhu cầu có thể làm thủ tục để trở về thường trú tại Việt Nam. Người được chấp thuận cho đăng ký thường trú tại Việt Nam (hồi hương về Việt Nam) sẽ được nhập hộ khẩu và được cấp chứng minh nhân dân. 

Xem chi tiet

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12/05/2009 hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Xem chi tiet

Công văn 17497/BTC-TCHQ ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn làm thủ tục đối với tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

Xem chi tiet

Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam.

Xem chi tiet
long cong nghiep