CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Giấy phép lao động

Theo quy định pháp luật hiện hành; người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) vào Việt Nam làm việc với thời hạn trên 03 tháng thì phải có giấy phép lao động.

Xem chi tiet

Bộ Luật lao động ngày 23/06/1994.

Xem chi tiet

Luật số 35/2002/QH10 ngày 2/4/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động.

Xem chi tiet

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Xem chi tiet

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Xem chi tiet
long cong nghiep