CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Giấy phép lái xe

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cấp giấy phép lái xe của nước ngoài và còn giá trị sử dụng thì được làm thủ tục để cấp đổi lấy giấy phép lái xe của Việt Nam

Xem chi tiet

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

Xem chi tiet

Nghị định 80/2009/NĐ-CP quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam.

Xem chi tiet

Thông tư số 07/2009/ TT - BGTVT ngày 19/06/2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Xem chi tiet

Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Xem chi tiet
long cong nghiep