CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Hộ chiếu Việt Nam

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Xem chi tiet

Thông tư số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP  ngày 17/8/2007 của chính Phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Xem chi tiet
long cong nghiep