CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Xuất nhập cảnh

Ngày 10 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 10/2012/QĐ – TTg về  sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Xem chi tiet

Quyết định số 10/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kem theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiet

Mỗi cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt trên 5.000 USD, các ngoại tệ khác có giá trị tương đương hoặc trên 15 triệu đồng đối với đồng Việt Nam khi xuất cảnh, nhập cảnh phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

Xem chi tiet

Trước khi thị thực hết hạn 3 ngày, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài muốn gia hạn thị thực cần làm đơn xin gia hạn thị thực.

Xem chi tiet

Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTV QH10 ngày 28/04/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Xem chi tiet
long cong nghiep