CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Tin Tức > Hoạt động
Măng Đen - Đà Lạt thứ hai

Ngày 07 tháng 4 năm 2009, ông Phan Thám, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và ông Lê Xuân Minh, Quyền Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài  đã đến thăm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Xem chi tiet
long cong nghiep